Veteranfordon landet runt

I sommarens Sverige träffar den som är ute och åker på vägarna ofta på veteranfordon, som i gemytligt tempo flyter fram, utan brådska och med synbar njutning. Intresset för veteranfordon är stort i vårt land och många människor köper vid någon tidspunkt ett objekt som de med stor omsorg tar hand om. Detta fixas upp och poleras så att det kan få vara med på en av de veteranträffar som det finns många av.

En regelbunden träff som tar sin början i juni och håller på en gång i veckan hela sommaren är veteranbilsträffen i Säterdalen i Säter, Dalarna. Veteranfordon är populära i hela världenHär är det träff för veteranfordon och samtidigt loppis, så det blir en blandad publik av samhällets alla grupper som sammanstrålar. Framåt kvällen uppträder olika musikband, så att det finns anledning att stanna kvar till sent. När vädret stämmer kan det bli en samling av flera hundra veteranfordon som står uppställda till beskådning på dalens gräsmattor.

Med ett veteranfordon knyts sociala kontakter

Även ifall intresset för veteranfordon är stort i Sverige, så kan det vara långt mellan evenemang av den storlek som äger rum i Säterdalen. Folk som är intresserade kan få köra ett par timmar för att ta sig till en sådan här träff, men det gör de i regel gärna på en varm, fin sommarkväll. Det finns en mängd klubbar som den intresserade kan bli medlem i, både sådana som riktar sig till specifika modeller och sådana som välkomnar alla intresserade oavsett egen modell.

Till veteranfordon räknas enligt Trafikverkets definition motorfordon som är tillverkade 1950 eller tidigare. I normalfall brukar en bil som är mer än 30 år gammal falla in under klassificeringen veteranfordon. Den franska bilföreningen FIVA (Fédération Internationale des Vehiculés Anciens) klassificerar fordonen i olika kategorier, nämligen ”Antique” som gäller bilar tillverkade innan 1905, ”Veteran” från 1905-18, ”Vintage” 1919-1930, ”Classic” 1931-45, och ”Post 45″ från 1946-60.