Bilklubbar skapar sociala rum

För de flesta bilmärken som förekommer i Sverige finns det bilklubbar. Dessa har ett huvudsäte någonstans i landet och en mängd mindre bilklubbar på andra ställen. Någon gång om året är det bilträff och då reser ett stort antal klubbmedlemmar dit för att umgås och få ett utbyte. Det kan till och med hända att klubbmedlemmar från andra länder tillkommer och då blir de här evenemangen extra festliga.

Medlemmar i bilklubbar betalar en viss avgift för att få vara med. En medlem kommer kontinuerligt i åtnjutande av olika förmåner och erbjudanden och nya medlemmar brukar för det mesta få någon liten välkomstgåva. Detta och de återkommande, gemytliga träffarna är andledningar till att bli medlem i en bilklubb. Naturligtvis är ett stort intresse för det egna bilmärket den motiverande komponenten för att ta steget och anmäla sig till bilklubbar. Den som gör det blir i regel nöjd och får kontakt med ett helt nytt socialt nätverk.Bilklubbar står för gemenskap och samlad kunskap

Många bilklubbar världen över

Bilklubbar är ett vanligt förekommande fenomen i de flesta länder i Europa och Nordamerika. Vi har länge identifierat oss med våra bilar och då blir det ett naturligt steg att vilja
träffa likasinnade i sådana här klubbar. I de allra flesta fallen har bilarnas pris ingen påverkan på hur klubben strukturerar sig. Det är inte viktigt att ha betalat mycket pengar för en viss bil för att vara bli en medlem med inflytande i bilklubbar, utan varje medlem räknas in med lika stort värde som alla andra.

En del bilklubbar har sett till att inte bara bli ett socialt forum som har fysiska träffar, utan använder sig även av den digitala tekniken för att skapa utbyte och gemenskap. Det kan finnas forum för tekniska samtal, för styling, för felsökning och även en marknadsplats med köp och sälj. Allt detta tjänar till att hålla kommunikationen inom klubbarna igång även under tidsutrymmena mellan träffar.